Zasady i Regulamin

Ogólne informacje i zasady korzystania z usług.

Rozpoczęcie współpracy jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniu w pełni poniżego regulaminu i zasad.

Regulamin i zasady dla grafiki z wydrukiem

Regulamin i zasady dla grafiki bez wydruku

Regulamin i zasady dla stron internetowych

Piotr Tomkiewicz – Grafik Suwałki
Polna 15
16-503 Krasnopol

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”
Polska, 00-503 Warszawa
ul. Żurawia 6/12, lok. 766

NIP: 5213641211
REGON: 146433467
KRS: 0000442857